Wszystkie przedszkolaki ważne znaki znają
i zasad bezpieczeństwa pilnie przestrzegają!