W naszym przedszkolu obowiązuje ramowy rozkład dnia wg następującego porządku:

1) Ranek

a) 6.30 - 8.15
Schodzenie się dzieci
Zabawy swobodne według upodobań dzieci
Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:
- zabawy dydaktyczne i ruchowe
- ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp.
- poranne ćwiczenia gimnastyczne
- zabawy konstrukcyjne rozwijające percepcje wzrokowa i słuchową
- zabawy kołowe, rysowanie
- prowadzenie obserwacji, diagnozowanie
- praca korekcyjno – wyrównawcza
- tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci

2) Śniadanie

a) 8.15 – 8.30 
przygotowanie do śniadania
- zabiegi higieniczne
- czynności samoobsługowe
- pełnienie dyżurów w starszych grupach

b) 8.30 – 9.00 
śniadanie
- samodzielne spożywanie posiłków
- wpajanie zasad zdrowego odżywiania się
- wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

3) Zajęcia obowiązkowe i dowolne, zabawy w przedszkolu i ogrodzie

a) 9.00 – 11.45 
Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programy wychowania przedszkolnego:
- zajęcia sportowe, ćwiczenia gimnastyczne
- tworzenie okazji do obserwowani, eksperymentowania, odkrywania
- podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych
- manipulowanie, rysowanie, ćwiczenia grafomotoryczne
- wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyka i literaturą
- przebywanie na świeżym powietrzu,w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery
- obserwacje przyrodnicze
- prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
- gry i zabawy ruchowe
- prowadzenie obserwacji, diagnozowanie

b) 11.45 – 12.00 
przygotowanie do obiadu
- zabiegi higieniczne
- czynności samoobsługowe
- pełnienie dyżurów ( w starszych grupach)

4) Obiad

a) 12.00 – 12.30 
obiad
- samodzielne spożywanie posiłków
- wpajanie zasad zdrowego odżywiania się
- wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

5) Zajęcia i zabawy popołudniowe

a) 12.00 - 13.30 
Odpoczynek poobiedni:
- zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i i w ogrodzie
- leżakowanie (dzieci najmłodsze)
- słuchanie bajek
- ćwiczenia relaksujące grupę
- zabawy integrujące grupę
- zabawy w ogrodzie

6) Podwieczorek

a) 13.30 – 13.45 
przygotowanie do podwieczorku
- zabiegi higieniczne
- czynności samoobsługowe
- pełnienie dyżurów ( w starszych grupach)
b) 13.45-14.00 
podwieczorek
- samodzielne spożywanie posiłków
- wpajanie zasad zdrowego odżywiania się

7) Zajęcia popołudniowe

a) 14.00 - 15.30
- tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieciom
- organizowanie zajęć dodatkowych
- praca korekcyjno-wyrównawcza

8) Rozchodzenie się dzieci

a) 15.30 – 17.00 
- zabawy swobodne w sali lub ogrodzie
- rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
- rozchodzenie się dzieci