DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 11

ANNA KUCHTA

WICEDYREKTOR 

CELINA KOZŁOWSKA

Przedszkole nr 20

ul. Lenartowicza 21

80-704 Gdańsk

Telefon/Fax

58 304 39 34

510 950 857

E-mail

c.kozlowska@zsp11.edu.gdansk.pl

Facebook

https://www.facebook.com/Przedszkole20