1. Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Anna Rutkowska

Sekretarz: Ilona Chylińska - Czyżyk

Skarbnik: Magdalena Zawistowska

2. Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą 40 zł na miesiąc

3. Numer konta bankowego Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 11
ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bankowy ogólny: 51 1090 1098 0000 0001 5165 8933

Rachunek bankowy Gr. I.: 81 1090 1098 0000 0001 5165 8975

Rachunek bankowy Gr. II.: 04 1090 1098 0000 0001 5165 9003

Rachunek bankowy Gr. III.: 67 1090 1098 0000 0001 5165 9033

Rachunek bankowy Gr. IV.: 70 1090 1098 0000 0001 5165 9076

Proszę żeby w tytule przelewu wpisać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, co ułatwi weryfikowanie Państwa wpłat.

4. E-mail kontaktowy

przedszkolenr20rr@gmail.com

(poczta jest sprawdzana raz w tygodniu, zatem prosimy o cierpliwość jeśli nie odpowiemy od razu )